Vertrouwencontcactpersoon

Tennisvereniging De Vale Ouwe wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport en zich thuis voelt binnen de club. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld agressie, seksuele intimidatie of pesten) niet altijd kon worden voorkomen. Om zulk gedrag bespreekbaar te maken hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze fungeert als een onafhankelijk centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat wij respectvol en veilig met elkaar omgaan.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag begaan door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
  • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding. Bemiddeling naar aanleiding van de melding.
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties. (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedragsproblemen binnen de vereniging.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenscontactpersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Plaats binnen de organisatie

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en autonoom ten opzicht van de organisatiestructuur van de vereniging.  

Onze vertrouwenscontactpersoon voor De Vale Ouwe is

Monique Smink

Monique is bereikbaar via 06-22140174 of via [email protected]