Lidmaatschap en contributie

Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden bij Tennis en Padel Club "De Vale Ouwe"!

Je bent van harte welkom om je in te schrijven via het inschrijfformulier.

Lidmaatschap - senioren

Voor slechts € 170,00 per jaar kun je (als senior) onbeperkt tennissen én padellen.  Het lidmaatschap kan op elk moment in het jaar ingaan. Vanaf 1 mei wordt de lidmaatschapsbijdrage naar rato in rekening gebracht over de nog resterende maanden van het betreffende jaar. Het is niet mogelijk om voor een aantal maanden lid te worden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks per 1 januari automatisch verlengd. 

Ook kun je profiteren van de aantrekkelijke prijzen aan onze bar. Deze lage kosten zijn mogelijk doordat de leden van de Vale Ouwe het sportpark en het clubhuis zelf beheren en exploiteren. Onze vereniging draait op enthousiaste leden, die ook werk voor de club doen. We hebben dan ook altijd de behoefte aan vrijwilligers voor bardiensten, schoonmaakwerkzaamheden, (tuin) onderhoud, commissies en voor de organisatie van diverse activiteiten voor jong en oud. Is dat ook wat voor jou? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Lidmaatschap - jeugd

Als je jeugdlid wordt tussen 1 januari en 31 maart kost dit lidmaatschap €100,- incl. 20 lessen. Deze actie geldt voor elk jaar dat een jeugdlid lid is opnieuw. Wil je geen les of wordt je lid na 31 maart? Dan betaal je €75,- om lid te worden en regel je eventuele lessen rechtstreeks met de trainster. Het lidmaatschap kan op elk moment in het jaar ingaan. Vanaf 1 mei wordt de lidmaatschapsbijdrage naar rato in rekening gebracht over de nog resterende maanden van het jaar. Het is niet mogelijk om voor een aantal maanden lid te worden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks per 1 januari automatisch verlengd. 

In het jaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een senior lidmaatschap.

Standaard lidmaatschap 2023 (speelgerechtigd en KNLTB-bondslid)

Senior lidmaatschap:

 • vanaf 18 jaar*: €170,- per jaar

Junior lidmaatschap:

 • t/m 17 jaar inclusief 20 lessen*: €100,- per jaar (aanmelding tussen 1 januari en 31 maart)
 • t/m 17 jaar exclusief lessen*: €75,- per jaar 

Een lidmaatschap loopt standaard van 1 januari t/m 31 december. Indien men zich gedurende het jaar aanmeldt als nieuw lid, dan wordt de contributie naar rato (vanaf 1 mei) in rekening gebracht, zoals beschreven in onderstaande tabel.

 

  Contributie
Maand van aanmelding Senioren

 Junioren t/m 17 jaar 

 Junioren t/m 17 jaar (incl. 20 lessen)

Januari €170,- €75,- €100,-
Februari €170,- €75,- €100,-
Maart €170,- €75,- €100,-
April €170,- €75,- nvt
Mei €140,- €70,- nvt
Juni €125,- €65,- nvt
Juli €110,- €60,- nvt
Augustus €95,- €55,- nvt
September €85,- €45,- nvt
Oktober €70,- €40,- nvt
November  €55,- €35,- nvt
December ** €0,- €0,- nvt

 

* de peildatum van de leeftijd is 31 december.

** voor een aanmelding in december geldt dat je geen contributie meer betaald voor het onderhavige jaar, maar dat je lid wordt voor het opvolgende seizoen (waarvoor je in dat seizoen het standaardtarief betaald behorend bij het lidmaatschap). 

Competitie lidmaatschap

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van de Vale Ouwe te kunnen aanvullen met spelers die al lid zijn van een andere vereniging, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij de Vale Ouwe.

Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

 • Het competitielidmaatschap geldt alleen gedurende de voorjaars- of de najaarscompetitie. Je kunt ook voor beide competities, competitielid worden.
 • In deze periode mag je gebruikmaken van de tennisbanen om competitie te spelen.
 • De kosten bedragen € 60,- per competitie.
 • Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen.
 • Je KNLTB-pas van de vereniging waar je lid bent geeft geen recht op zelfstandige toegang tot de banen om vrij te spelen, spreek dus altijd met je competitieleden af.
 • De Technische Commissie moet goedkeuring geven aan het competitielidmaatschap. Het competitieteam is er voor verantwoordelijk om deze voorwaarde na te komen.
 • Competitieleden kunnen hun competitielidmaatschap op elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap, wat ingaat vanaf de start van de competitie waaraan werd deelgenomen.
 • Een regulier lidmaatschap kan niet worden omgezet naar een competitielidmaatschap.

Slapend lidmaatschap (niet-speelgerechtigd, niet KNLTB-bondslid)

Niet willen tennissen, maar de Vale Ouwe toch een warm hart toedragen? Dan kun je voor €18,- per jaar slapend lid worden. Aanmelden voor het slapend lidmaatschap kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie ([email protected]). 

Betaling lidmaatschapsbijdrage

De lidmaatschapsbijdragewordt jaarlijks via automatische incasso geïncasseerd. Bestaande leden betalen de contributie in de maand maart; nieuwe leden betalen de contributie bij aanvang van het lidmaatschap.

Foto

Ten behoeve van de KNLTB verenigingspas dien je bij inschrijving een pasfoto mee te sturen (minimaal 350x 450 pixels). 

Lid worden van Tennis en Padel Club "De Vale Ouwe"?

Vul hier het inschrijfformulier in. 

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van dat jaar te geschieden per e-mail aan de ledenadministratie. Bij afmelding ná 1 december zal € 50,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met Tennis en Padel Club "De Vale Ouwe" via email [email protected].  

Ledenadministratie  

Jan van den Born                                                                    T +31 6 49985283                                                                  [email protected]