Afhangreglement

 1. Algemeen

Om te kunnen spelen dienen leden een baan te reserveren. Dit reserveren gebeurt voor tennis op het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. Het reserveren van een baan wordt afhangen genoemd. Afhangen kan  plaatsvinden door leden met een geldige ledenpas of met de ClubApp icm de QR code. De ledenpas is persoonsgebonden en moet door het lid zelf gebruikt worden om af te hangen, volgens de regels zoals die in dit reglement zijn beschreven.  

Afhangen voor de padelbanen vindt plaats online via de ClubApp of via "Mijn Club" op de website of op het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. 

2. Online afhangen

Banen kunnen online drie dagen van tevoren gereserveerd worden. Er kan alleen gereserveerd worden op de padelbanen voor een blok van 1 uur.  

Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.  

Er kan echter maar één boeking per lid per speeldag actief zijn tijdens de piekuren om iedereen de kans te bieden om te spelen, oftewel: je kunt niet van tevoren twee boekingen op dezelfde speeldag doen in de piekuren. Per periode van reserveren(max 3 dagen) kunnen er maximaal 2 boekingen actief zijn in de piekuren die via de app zijn gereserveerd. Dit om iedereen de ruimte te kunnen geven om te reserveren en te spelen.  Zodra een reservering is afgelopen op de speeldag kun je online weer een volgende boeking maken. Een eventuele volgende boeking moet op het afhangbord in de hal gemaakt worden.  

Een online reservering dient altijd uiterlijk 5 minuten voor aanvang op het digitale afhangbord op de club bevestigt worden (anders komt de reservering te vervallen) en tijdig geannuleerd te worden als je niet komt spelen. Dit kan op de ClubApp door op jouw homepagina de reservering te verwijderen.  

3. Afhangen op het digitale afhangbord in de hal

Op het digitale afhangbord mag alleen afgehangen worden als alle spelers aanwezig zijn en alle spelers in het bezit zijn van hun persoonlijke ledenpas(of qr code). Er zijn geen beperkingen t.a.v. het aantal keer per dag dat kan worden afgehangen op het digitale afhangbord in de hal.  

4. Aantal personen

Om een tennisbaan af te hangen kan dat met 2 of 4 personen. De speeltijd bedraagt voor zowel enkel als dubbel 60 minuten. Om een padelbaan te reserveren zijn minimaal vier spelers nodig.

5. Baanverlichting

Als je 's avonds als laatste de baan verlaat geef dit dan even door aan de bardienst. Deze kan dan de baanverlichting uitzetten.

7. Vegen

Vóór het verlaten van de gravelbaan zijn de spelers verplicht om in eigen speeltijd de baan te slepen.

8. Activiteiten

Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennis en padelactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, vrijdag Fit2Hit toss avond, etc. Tijdens competitie- en toernooidagen is het afhangreglement niet van toepassing. Dan zijn de regels gesteld door de competitie- en toernooileiding van toepassing.

9. Weersomstandigheden

Er kan niet gespeeld worden als er plassen of sneeuw op de banen liggen en bij onweer dient men onmiddellijk de baan te verlaten.

10. Introducés

Leden van Tennis & Padel Club De Vale Ouwe hebben de mogelijkheid om maximaal vijf keer per jaar iemand te introduceren. 

Introduceren kost:

- € 5,00 per introductie

Deze kosten kunnen via ideal betaald worden.

Een introducee mag alleen deelnemen aan het spel in het bijzijn van en onder verantwoording van het lid dat de reservering heeft gemaakt. Per reservering mag je maximaal twee introducés uitnodigen. Reserveringen met introducés zijn op dit moment alleen toegestaan op de volgende momenten (buiten de piekuren):  

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag en zondag de gehele dag

11. Oneigenlijk gebruik pasjes

Bij oneigenlijk gebruik van pasjes, het gebruik van andere namen dan spelers op de baan of het niet volgen van de introducésregels zijn er consequenties voor de boeker en het lid waarvan de naam wordt misbruikt.

12. Naleving

Bij het afhangen wordt van alle leden verwacht aan de regels in dit reglement te voldoen. De regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creëren. Bij het niet naleven van de reglementen ziet het bestuur zich genoodzaakt maatregelen te treffen.