Lidmaatschap

Contributie:
De contributie geldt van 01-01 t/m 31-12 en wordt naar rato per kwartaal berekend voor studenten en per maand voor senioren.
Let op: nieuwe leden zijn verplicht via automatische incasso te betalen (zie hiervoor het inschrijfformulier).
Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk en uiterlijk VOOR 1 december bij de contactpersoon van de ledenadministratie.

Contributie MET INGANG VAN 1 JANUARI 2021:
Junior (t/m 17 jaar) € 15,00
Student t/m 24 jaar € 83,00
Senior (18 jaar en ouder) € 170,00
Slapend lid € 18,00

Men kan alleen lid worden voor de resterende periode in het lopende contributiejaar; dus als je in maart lid wordt als senior, betaal je 10/12 x € 170 = € 141,67. Het is niet mogelijk om voor een aantal maanden lid te worden.

Aanmelden:
Heb je besloten om lid te worden, dan kan je hier een inschrijfformulier downloaden. We verzoeken je dit formulier met een recente pasfoto (voor op je pasje) in te leveren bij/op te sturen naar:

Ledenadministratie P.L.T.C. De Vale Ouwe
t.a.v. Jan van den Born
p/a Bilderdijkstraat 50
3881 WE PUTTEN

Opzeggen:
Wil je je lidmaatschap opzeggen, stuur dan een mail naar ledenadministratie@valeouwe.nlof een brief naar het bovengenoemde adres. LET OP: opzeggen dient SCHRIFTELIJK plaats te vinden VOOR 1 december van het lopende jaar!!

Ook als je wat meer informatie wilt hebben, dan kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@valeouwe.nl.

Om de website te laten functioneren gberuiken wij cookies. Lees de cookies policy
Ja, ik accepteer de cookies